Privacyregelement

De Vereniging van Reumapati├źnten Den Haag e.o. (RPV Den Haag) is per 5 juli 2023 opgeheven.
Alle gegevens van leden en oud-leden worden binnen 3 maanden vernietigd, tenzij deze gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht van de administratie (7 jaar).

Aan derden worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Bijgewerkt te Warten, 5 juli 2023