Algemeen

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, kortweg RPV Den Haag, bestaat al meer dan 40 jaar en is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en Westland.

BESTUUR
Informatie hierover vindt u op de pagina bestuur

FACEBOOK
RPV Den Haag heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACTBLAD en NIEUWSFLITS
Zes tot acht keer per jaar verstrekt het bestuur actuele informatie over de vereniging via de Nieuwsflits. Daarnaast verschijnt drie keer per jaar ons Contactblad. Nieuwsflitsen en Contactbladen van het voorgaande jaar zijn terug te vinden op onze pagina Contactblad.

E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

LEDENBESTAND
De RPV-Den Haag e.o. is een bloeiende vereniging. 1 januari 2021 telde de vereniging ruim 600 leden en belangstellenden.

ERELEDEN
Mevr. M.A.E. Fase
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens

CONTRIBUTIE 2022

Elk jaar wordt in januari de contributie van onze leden geïncasseerd.
De contributie over 2022 bedraagt € 24,- bij automatische afschrijving.

Geen automatische incasso? Dan ontvangt men een betaalverzoek. Dat betekent meer werk voor ons en hiervoor wordt € 4,= extra berekend.
De contributie over 2021 bedraagt bij een betaalverzoek dus minimaal € 28,=.

Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, kunnen dit alsnog doen. Klik hier voor een machtigingsformulier.

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn van harte welkom en kunnen gestort worden via op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Ver. van Reuma­patiënten Den Haag e.o.
Degenen die € 25,- of meer per jaar overmaken ontvangen het Contact­blad en de Nieuwsflits.

REUMANEDERLAND
ReumaNederland is gehuisvest in Amsterdam.
Bezoekadres:
Doctor Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam

Postadres:
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
Tel: 020 – 5896464