Algemeen

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, kortweg RPV Den Haag, bestaat in 2023 44 jaar en is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en Westland.
De vereniging wordt in 2023 opgeheven.

BESTUUR
Informatie hierover vindt u op de pagina bestuur

FACEBOOK
RPV Den Haag heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACTBLAD en NIEUWSFLITS
Actuele informatie over de vereniging wordt via de Nieuwsflits verspreid. Daarnaast verschijnt in 2023 nog 2x ons Contactblad. Nieuwsflitsen en Contactbladen van het voorgaande jaar zijn terug te vinden op onze pagina Contactblad.

E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

ERELEDEN
Mevr. M.A.E. Fase
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens

CONTRIBUTIE 2023

In verband met de opheffing van de vereniging en daardoor ook het beëindigen van alle activiteiten medio 2023 wordt over 2023 nog maar een half jaar contributie geheven. 
Deze bedraagt € 12,- voor iedereen.

Eind januari 2023 is de contributie geïncasseerd van de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven.
De leden zonder automatische incasso hebben een factuur ontvangen.

 

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn nog steeds van harte welkom en kunnen gestort worden via op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Ver. van Reuma­patiënten Den Haag e.o.