Algemeen

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, kortweg RPV Den Haag, bestaat al 40 jaar en is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en Westland

BESTUUR
Informatie hierover vindt u op de pagina bestuur

FACEBOOK
RPV Den Haag heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACT BLAD
Elk kwartaal wordt er actuele informatie verstrekt via ons Contactblad. E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

LEDENBESTAND
De RPV-Den Haag e.o. is een bloeiende vereniging. 1 Januari 2019 telde de vereniging ruim 800 leden.

ERELEDEN
Mevr. M.A.E. Fase
Mevr. J. de Graaff
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt in 2019 € 24,- per jaar per persoon bij automatische afschrijving (incasso).
Geen automatische incasso? Dan brengen wij € 2,- extra in rekening i.v.m. het extra werk en de extra kosten die dat met zich meebrengt.
In dat geval dient de contributie ieder jaar vóór 1 april te worden overgemaakt op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o. in Den Haag.
Meer informatie via de penningmeester: penningmeester@rpvdenhaag.nl

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn van harte welkom en kunnen gestort worden via op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o.
Degenen die € 25,- of meer per jaar overmaken ontvangen het Contact­blad 4x per jaar.

REUMANEDERLAND
ReumaNederland is gehuisvest in Amsterdam.
Bezoekadres:
Doctor Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam

Postadres:
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
Tel: 020 – 5896464