Algemeen

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, kortweg RPV Den Haag, bestaat al 40 jaar en is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en Westland

BESTUUR
Informatie hierover vindt u op de pagina bestuur

FACEBOOK
RPV Den Haag heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACT BLAD en NIEUWSFLITS
Vrijwel maandelijks verstrekt het bestuur actuele informatie over de vereniging via de Nieuwsflits. Daarnaast verschijnt enkele malen per jaar ons Contactblad.

E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

LEDENBESTAND
De RPV-Den Haag e.o. is een bloeiende vereniging. 1 Januari 2019 telde de vereniging ruim 800 leden.

ERELEDEN
Mevr. M.A.E. Fase
Mevr. J. de Graaff (overleden in 2019)
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens

CONTRIBUTIE 2020

Elk jaar wordt in januari de contributie van onze leden geïncasseerd.
De contributie over 2020 bedraagt € 24,- bij automatische afschrijving.

Geen automatische incasso? Dan ontvangt men een betaalverzoek. Dat betekent meer werk voor ons en hiervoor wordt € 2,= extra berekend.
De contributie over 2020 bedraagt bij een betaalverzoek dus minimaal € 26,=.

Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, kunnen dit alsnog doen.
Het machtigingsformulier daarvoor kan opgevraagd worden bij de penningmeester/ledenadministratie:
ledenadministratie@rpvdenhaag.nl

Als het machtigingsformulier vóór 15 januari 2020 ingevuld retour bij de penningmeester/ledenadministratie is, wordt ook de contributie over 2020 ook automatisch geïncasseerd.

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn van harte welkom en kunnen gestort worden via op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o.
Degenen die € 25,- of meer per jaar overmaken ontvangen het Contact­blad en de Nieuwsflits.

REUMANEDERLAND
ReumaNederland is gehuisvest in Amsterdam.
Bezoekadres:
Doctor Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam

Postadres:
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
Tel: 020 – 5896464