Algemeen

De Vereniging van Reumapatiënten Den Haag en omstreken, kortweg RPV Den Haag, bestaat al 40 jaar en is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten, Leidschendam en Westland

FACEBOOK
RPV Den Haag heeft een Facebook-pagina. Hierop houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, nieuwtjes en wat er voorbij komt in Reumaland.

CONTACT BLAD
Elk kwartaal wordt er actuele informatie verstrekt via een contact blad. E-mail: redactie@rpvdenhaag.nl

LEDENBESTAND
De RPV-Den Haag e.o. is een bloeiende vereniging. 1 Januari 2018 waren er ongeveer 850 mensen lid van de vereniging.

ERELEDEN
Mevr. M.C.I. Schröeder-Krens
Mevr. R.H.J. Konings-Eijsackers
Mevr. R. Rodenrijs
Mevr. E. van der Hoeven- van Spronsen
Mevr. J. de Graaff
Mevr. M.A.E. Fase

CONTRIBUTIE
De contributie à € 24,- per jaar dient steeds vóór 1 april te worden overgemaakt op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o. in Den Haag. De meeste leden hebben ervoor gekozen om de contributie automatisch te laten afschrijven omdat dit veel kosten bespaard, wilt u dit niet dan ontvangt u een acceptgiro en betaald u € 2,- meer. Informatie daarover via de penningmeester: penningmeester@rpvdenhaag.nl

GIFTEN OF DONATIES
Deze zijn van harte welkom en kunnen gestort worden via op IBAN NL66INGB0003890569 t.n.v. Vereniging van Reuma­patiënten Den Haag e.o.
Degenen die € 25,- of meer per jaar overmaken ontvangen het Contact­blad 4x per jaar.

REUMANEDERLAND
ReumaNederland is gehuisvest in Amsterdam:
Jan van Bremen Instituut
Dr. Jan van Bremenstraat 4
Postadres: Postbus 59091, 1040 KB Amsterdam
Tel: 020 – 58 96 464