Overig

Statuten en Huishoudelijk  Reglement 
Machtiging incasso contributie en/of hydrotherapie
Handleiding Zoom

Nieuwsflitsen

Sinds november 2019 verschijnt 6 tot 8x per jaar een digitale Nieuwsflits met daarin actuele informatie. De Nieuwsflits is bedoeld als digitale aanvulling op het Contactblad, dat minder vaak zal verschijnen.
De Nieuwsflitsen van het afgelopen jaar staan bij de Contactbladen