LET OP: de vereniging is op 5 juli 2023 opgeheven.
Na het afronden van alle lopende zaken – en in elk geval eind 2023 – worden de website en alle e-mailadressen opgeheven.

Correspondentieadres tot 31-12-2023:
RPV Den Haag e.o.
Postbus 45643, 2504 BA  Den Haag

Voormalige bestuursleden:

Voorzitter
Mw N. Bogte – Steenbeek (Nathalie)
06 – 21206155
n.bogte@rpvdenhaag.nl

Penningmeester
Mw T.I.S. Moen (Thea)
06 – 22377537
penningmeester@rpvdenhaag.nl

2de Penningmeester
Mw A.A. Knul (Alie)
06 – 51752240
a.knul@rpvdenhaag.nl

Overige Bestuursleden
Mw M. Pleune (Marijke)
0174 – 245507 
m.pleune@rpvdenhaag.nl

Mw R. Streef (Ria)
06 – 40304303
r.streef@rpvdenhaag.nl

Mw M. Osseweijer (Marianne)
06 – 19452744
m.osseweijer@rpvdenhaag.nl