Handige Links

www.bigregister.nl
In het BIG-register kun je zien of aan de hulpverlener, die BIG-geregistreerd is, een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

www.consumentendezorg.nl
Heb je een vraag over de zorg? Wil je een ervaring kwijt over een zorginstelling? Of ben je op zoek naar informatie over zorginstellingen? Op ConsumentendeZorg.nl kun je meedoen met meldacties over knelpunten in de zorg. Je vindt er ook ervaringen van patiënten, adresgegevens van zorginstellingen en voorbeelden van goede zorg.

Goed gesprek met de Gemeente (folder afkomstig van Zorgbelang Zuid-Holland)
U doet een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente, omdat u door uw beperking of ziekte problemen ondervindt. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek goed verloopt? Zorgbelang Zuid-Holland ontwikkelde hiervoor een folder met wat tips.

www.kiesBeter.nl
Op kiesBeter.nl (een website van de overheid) vind je informatie over zorgverleners en over kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie (zoals wachtlijsten, welke specialismen aanwezig zijn en hoe vaak per jaar een behandeling is uitgevoerd) van onder meer ziekenhuizen en medisch diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kun je kiezen voor de zorg, die het beste bij je past.

www.lareb.nl
De stichting Lareb bewaakt  de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren van bijwerkingen.

www.mijnmedicijn.nl
Vermeldt bijwerkingen van medicijnen vanuit patiëntervaringen.

www.meerkosten.nl
Initiatief van Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

www.mijnzorgveilig.nl
Link naar de website van de Patiëntenfederatie ter bevordering van de veiligheid in de zorg. MijnZorgVeilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid.

www.patientenfederatie.nl
Nederlandse Patiënten Federatie vertegenwoordigt ruim 200 patiënten-organisaties en maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. 

www.reumanederland.nl
Nieuws van ReumaNederland: een van de speerpunten is het gratis toegankelijk maken van informatie over reuma. Goede informatie helpt mensen met reuma de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ook geeft het handvatten voor de (naaste) omgeving van de reumapatiënt. Heeft u behoefte aan informatie? Kijk dan op de site en download een of meer van de gratis brochures.

RZ-Groep
Producent van zit- en ligortheses. Op deze site kunt u alles lezen over de RZ Groep zelf en over de mogelijkheden bij een zit- of ligbeperking. U kunt u hier aanmelden voor de nieuwsbrief, of kijk hier voor de RZ Groep op de Supportbeurs 2016.

VoorAll
Stichting die de belangen behartigt voor Hagenaars met een beperking.

www.zorgverzekeringwijzer.nl
www.independer.nl
Onafhankelijke vergelijking van alle zorgverzekeraars.
Klik hier voor informatie over vergoeding lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap
Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte

zorgbelang-zuidholland.nl
Patienten en consumenten platform met actuele informatie en meer.