Handige Links

BIG-register
Het BIGregister geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag.
In het BIG-register zijn artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundigen opgenomen. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep.

Checklist keukentafelgesprek (folder)
U doet een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente, omdat u door uw beperking of ziekte problemen ondervindt. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek goed verloopt? Zorgbelang Zuid-Holland ontwikkelde hiervoor een folder met wat tips.

Ieder(in)
RPV Den Haag e.o. is aangesloten bij Ieder(in), netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Klik hier voor de doelen waar men zich voor inzet. Deze gaan ons allemaal aan!

KiesBeter
KiesBeter is een website met informatie van de overheid over goede kwaliteit van zorg.

Lareb
Bijwerkingencentrum Lareb bewaakt  de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren van bijwerkingen.

MijnMedicijn
Vermeldt bijwerkingen van medicijnen vanuit patiëntervaringen.

Meerkosten.nl
Initiatief van Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

MijnZorgVeilig
Link naar de website van de Patiëntenfederatie ter bevordering van de veiligheid in de zorg. MijnZorgVeilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid.

Patiëntenfederatie
Nederlandse Patiënten Federatie vertegenwoordigt ruim 200 patiënten-organisaties en maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.

Poly-artrosevereniging P-AL
De P-AL is een landelijke artrosevereniging die de belangen van mensen met artrose en poly-artrose behartigt.

ReumaNederland
ReumaNederland komt op voor de belangen van mensen met reuma bij zorg en politiek. 
Een van de speerpunten is het gratis toegankelijk maken van informatie over reuma. Goede informatie helpt mensen met reuma de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ook geeft het handvatten voor de (naaste) omgeving van de reumapatiënt.

Reumazorg Nederland
info@reumazorgnederland.nl

RZ-Groep
Producent van zit- en ligortheses. Op deze site kunt u alles lezen over de RZ Groep zelf en over de mogelijkheden bij een zit- of ligbeperking. U kunt u hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

VoorAll
Stichting die de belangen behartigt voor Hagenaars met een beperking.

Zorgverzekeringwijzer
Independer
Vergelijking van alle zorgverzekeraars.

Zorgwijzer
Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte

Zorgbelang
Patienten en consumenten platform met actuele informatie en meer.