Handige Links

www.bigregister.nl
In het BIG-register kun je zien of aan de hulpverlener, die BIG-geregistreerd is, een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

www.consumentendezorg.nl
Heb je een vraag over de zorg? Wil je een ervaring kwijt over een zorginstelling? Of ben je op zoek naar informatie over zorginstellingen? Op ConsumentendeZorg.nl kun je meedoen met meldacties over knelpunten in de zorg. Je vindt er ook ervaringen van patiënten, adresgegevens van zorginstellingen en voorbeelden van goede zorg.

Goed gesprek met de Gemeente (folder afkomstig van Zorgbelang Zuid-Holland)
U doet een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente, omdat u door uw beperking of ziekte problemen ondervindt. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit gesprek goed verloopt? Zorgbelang Zuid-Holland ontwikkelde hiervoor een folder met wat tips.

www.kiesBeter.nl
Op kiesBeter.nl (een website van de overheid) vind je informatie over zorgverleners en over kwaliteit van zorg. Er staan meer dan 30 soorten zorgverleners op de site. De site toont kwaliteitsinformatie (zoals wachtlijsten, welke specialismen aanwezig zijn en hoe vaak per jaar een behandeling is uitgevoerd) van onder meer ziekenhuizen en medisch diagnostische centra. Door de kwaliteit te vergelijken kun je kiezen voor de zorg, die het beste bij je past.

www.lareb.nl
De stichting Lareb is een onafhankelijke organisatie die de veiligheid bewaakt van geneesmiddelen en vaccins door onder meer het analyseren van bijwerkingen.

www.mijnmedicijn.nl
Vermeldt bijwerkingen van medicijnen vanuit patiëntervaringen.

www.meerkosten.nl
In het artikel dat u via deze link kunt downloaden vindt u een verwijzing naar www.meerkosten.nl waar wordt uitgelegd hoe een deel van uw ziektekosten kunt aftrekken van uw belasting.

www.mijnzorgveilig.nl
Bevordert de veiligheid in de zorg MijnZorgVeilig.nl is een website met patiëntveiligheidskaarten. Een patiëntveiligheidskaart is een hulpmiddel voor zowel patiënten als zorgverleners om patiënten meer te betrekken bij hun eigen veiligheid.

www.npcf.nl
Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie De NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Op deze website kun je allerlei tips vinden zoals: wat vraag ik aan mijn arts, tips voor in de spreekkamer. Samen beslissen: tips om een dokter te kiezen die bij je past, een behandeling te kiezen die bij je past e.d. De NPCF heeft ook een overzicht van alle patiëntenorganisaties.

www.patiënt1.nl
Met een eigen Persoonlijk GezondheidsDossier krijg je de regie over eigen gezondheid. Alle informatie over jouw gezondheid, leefstijl en persoonlijke metingen kan je overzichtelijk beheren in het Persoonlijk GezondheidsDossier. Ook kan je het dossier van de huisarts digitaal ophalen en beheren. Deel deze gegevens met je partner, familie, huisarts, zorgverleners en anderen, die voor jou belangrijk zijn.

www.reumanederland.nl
Nieuws van ReumaNederland: een van de speerpunten is het gratis toegankelijk maken van informatie over reuma. Goede informatie helpt mensen met reuma de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ook geeft het handvatten voor de (naaste) omgeving van de reumapatiënt. Heeft u behoefte aan informatie? Kijk dan op de site en download een of meer van de gratis brochures.

http://www.rzgroep.nl/
Producent van zit- en ligortheses. Op deze site kunt u alles lezen over de RZ Groep zelf en over de mogelijkheden bij een zit- of ligbeperking. U kunt u hier aanmelden voor de nieuwsbrief, of kijk hier voor de RZ Groep op de Supportbeurs 2016.

www.voorall.nl
Nieuws-site voor Hagenaars met een beperking. Lees hier het laatste nieuws voor mensen met een beperking in gemeente Den Haag. Ook kunt u uzelf aanmelden voor de gratis nieuwsflits die elke 14 dagen via e-mail wordt verstuurd.

www.zorgverzekeringwijzer.nl
www.independer.nl
Onafhankelijke vergelijking van alle zorgverzekeraars.
Voor informatie over de vergoeding van lidmaatschap van een patiëntenvereniging, klik hier.

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap
Kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte

zorgbelang-zuidholland.nl
Patienten en consumenten platform. De site biedt actualiteiten, informatie en meer. Ook kunt u uzelf inschrijvenvoor de nieuwsbrief of het archief bekijken.