Informatieavonden

Contactpersoon
Marijke Pleune
Tel. 0174 – 24 55 07
r.pleune@planet.nl

WIJKCENTRUM VREDERUST
naast flat ‘WILGENBURG’
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag

Elke 3de dinsdagavond van de maanden april, mei, september, oktober en november.
De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

Agenda

De RPV Den Haag e.o. bestaat dit jaar 40 jaar! 

16 april 2019:
Dhr Marco van Toor.

Orthopedisch adviseur bij Livit heeft in de loop der jaren een handspecialisme opgebouwd m.b.t. ondersteunende hand/vinger braces.
Marco komt u het e.e.a. vertellen over de mogelijkheden die er zijn en hoe deze te bereiken zijn via de arts en/of verzekering.

21 mei 2019:

Marlies den Drijver reumaverpleegkundige van de Haagse Wijk en Woonzorg zal u een voorlichting geven over Fibromyalgie.
Deze voorlichting is voor ieder die met deze aandoening te maken heeft.

Aanvang 19.30 uur 

Locatie
WIJKCENTRUM VREDERUST
naast flat ‘WILGENBURG’
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag

Tijd
Ontvangst met koffie 19.00 uur
Aanvang programma 19.30 uur