Hydrotherapie

Voor reumapatiënten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 40 minuten durend programma in warm water onder leiding van een fysiotherapeut. Kosten: €16,00 per maand. De hydrotherapie kan alleen gevolgd worden als men lid is van de vereniging en er een automatische incasso afgegeven wordt. Wilt u deelnemen aan hydrotherapie? Graag contact opnemen met Ria Streef.

Algemeen Contactpersoon
Ria Streef
Tel.: 070 – 3666810 / 06 – 40304303

Locaties:
Basalt Revalidatie,
Vrederustlaan 180, 2543 SW  Den
Haag
(maandag & vrijdag)

HMC locatie Bronovo,
Bronovolaan 5, 2597 AX  Den Haag
(woensdag)

Woonzorgcentrum Steenvoorde,
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH  Rijswijk

(donderdag)

 
Contactpersonen en tijden per Locatie
 
Basalt Revalidatie

Maandag: Drie groepen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Contactpersoon
Ria Rodenrijs
Tel. 070 – 3293263, op maandag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Vrijdag: Twee groepen van 18.00 tot 19.20 uur.
Contactpersoon
Johanna Scholten
Tel. 070 – 3595430, afmelden donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Vrijdag: Bechterew oefengroep met van 18.00 tot 19.00 sport, gevolgd door oefentherapie in het zwembad van 19.20 tot 20.00.
Contactpersoon
Truus van der Ende
Tel. 070 – 3913034
truus.van.der.ende@ziggo.nl

HMC locatie Bronovo, Den Haag
Woensdag: Twee groepen tussen 14.00 en 15.00 uur. 
Contactpersoon
Ria Streef
Tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303,
afmelden op dinsdagavond bij Ria Streef.

Woonzorgcentrum Steenvoorde in Rijswijk
Donderdag: Vier groepen tussen 10.00 en 12.40 uur.
Contactpersonen:
Ria Streef
Tel. 070 – 3666810 / 06 – 40304303,
afmelden op woensdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur of donderdagochtend tussen 8.00 en 9.00.