Hydrotherapie

Voor reumapatiënten bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een 40 minuten durend programma in warm water onder leiding van een fysiotherapeut. Kosten: €16,00 per maand. De hydrotherapie kan alleen gevolgd worden als men lid is van de vereniging en er een automatische incasso afgegeven wordt. Wilt u deelnemen aan hydrotherapie? Graag contact opnemen met Elma van der Hoeven, algemeen contactpersoon

Locaties
Sophia Revalidatiecentrum, Den Haag
Zorghotel Steenvoorden, Rijswijk
Bronovo ziekenhuis, Den Haag

Algemeen Contactpersoon
Elma van der Hoeven
Tel.: 0174-417794 

Contactpersonen en tijden per Locatie
Sophia Revalidatiecentrum, Den Haag

Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Maandag: Drie groepen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Contactpersoon
Ria Rodenrijs
Tel. 070 – 32 93 263, op maandag tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Vrijdag: Twee groepen van 18.00 tot 19.20 uur.

Contactpersoon
Johanna Scholten
Tel. 070 – 35 95 430, afmelden donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Vrijdag: Een Bechterew oefengroep met van 18.00 tot 19.00 sport, gevolgd door oefentherapie in het zwembad van 19.20 tot 20.00.
Contactpersoon
Truus van der Ende
Tel. 070 – 3913034
truus.van.der.ende@ziggo.nl

Verzorgingshuis Steenvoorde in Rijswijk
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Donderdag: Vier groepen tussen 10.00 en 12.40 uur.
Contactpersonen:
Ria Streef
Tel. 070 – 36 66 810, afmelden op woensdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur of donderdagochtend tussen 8.00 en 9.00.

Bronovo ziekenhuis in Den Haag
Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag

Woensdag: Twee groepen tussen 14.00 en 15.00 uur. 
Contactpersoon
Elma van der Hoeven
Tel. 0174-417794, afmelden op dinsdagavond bij Elma van der Hoeven.