De RPV Den Haag e.o. bestaat 40 jaar in 2019

Op 4 juni a.s. vieren we dit met een feestelijk programma. We hopen dat jullie allemaal komen want dan pas kan het een geslaagde dag worden.

Om 9.30 uur zijn jullie van harte welkom in het gebouw van het Rode Kruis aan de Zilverstraat 2 in Den Haag.
We luiden de dag in met koffie, gebak en muziek en we staan stil bij het 40-jarig bestaan van de vereniging.

Voor een uitgebreide lunch en een rondleiding door de kassen brengt de bus ons naar de Westlandse Druif in Monster.
Aansluitend maken we een rondvaart door het mooie Westland.

Rond 5 uur zijn we weer terug bij het Rode Kruis gebouw aan de Zilverstraat.

Deelname aan de dag kost voor leden € 15,- per persoon, introducés € 25,-.

Aanmelden vóór 26 mei door het bedrag over te maken op IBAN nummer NL66INGB0003890569 t.n.v. Ver. van Reumapatiënten Den Haag e.o.

Vervoer:
Voor het vervoer met de Taxibus kan men zich uiterlijk tot 28 mei opgeven bij Ria Streef: tel.nr. 070-3666810 op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.