Het Inloophuis Haaglanden heet vanaf 1 september 2022: Centrum Marike, voor leven met en na kanker.

Contactpersonen
Thea Moen en Marianne Osseweijer

Locatie
Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496
2541 GS  Den Haag

Zie Programma

Gezellig samen bezig zijn

Contactpersonen
Marijke Pleune, tel. 0174 – 245507
Ria Streef, tel. 06 – 40304303

Locatie
Mexicosingel 52
2548 HB  Den Haag

Iedere eerste donderdag van de maand, behalve in juli en augustus
13.30 tot 15:30 uur

Vervoer per taxibus kunt u zelf regelen via AV070: 0900 – 0345

Crazy darts: samen bewegen, samen praten, samen lachen, samen huilen
 
Contactpersonen

Kees Aaldijk
Tel. 070 – 3801340

Joke Tijsman
Tel. 070 – 3237319

Verenigingsgebouw
Mexicosingel 52
2548 HB Den Haag

2e en 4e dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur

Geen slag missen!
 
Contactpersoon

Janie Hofstede, tel. 06 – 27564101

Locatie
Verenigingsgebouw
Mexicosingel 52
2548 HB  Den Haag

2e en 4e donderdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur
(klaverjassen en canasta)

Plezier met hout
 
Contactpersoon

Lia van der Laan
Tel. 070 – 3871105

Verenigingsgebouw
Mexicosingel 52
2548 HB  Den Haag

Elke  woensdagmiddag

van 13.30 tot 15.30 uur

TAI CHI

Contactpersoon
Joke Tijsmans
tel. 06 – 10583818
e-mail: jhtijsmans@gmail.com

Locatie
Dekkersduin
Campanulastraat 6
2555 DE  Den Haag

Elke donderdag van 10.30 – 12 uur met twee pauzes.
De kosten zijn € 5,00 per keer

Meer weten over Tai Chi? zie www.healingtaichi.nl