Van de Voorzitter

Marian Fase, voorzitter RPV den Haag e.o.

Welkom op de website van de RPV Den Haag met informatie over de vereniging en de activiteiten die wij organiseren.Wij proberen onze site zo informatief en actueel mogelijk te houden. U kunt hier alles vinden wat met de Vereniging te maken heeft en er is een overzicht met links naar websites van diverse belangenorganisaties waarop u handige informatie en nieuwsbrieven kunt vinden.

Het bestuur werkt met grote inzet en plezier aan het draaiend houden van de vereniging. We vergaderingen elke maand met een uitgebreide agenda. Er valt veel te bespreken en te beslissen.

Elke 2e woensdag-ochtend van de maand is de inloopochtend voor en door reumapatiënten in ons Verenigingsgebouw, Aaltje Noordewierstraat 276 van 11.00 tot 13.00 uur. U bent van harte welkom.

De avondbijeenkomsten zijn een vaste activiteit van onze Vereniging. Professionals spreken over uiteenlopende onderwerpen waar reumapatiënten mee te maken hebben. Iedereen is daar welkom! Op de site vind u de agenda.

De redactiecommissie maakt elk kwartaal een informatief en actueel contactblad waarin onder meer onze activiteiten staan. U kunt het vinden op deze site.

U vindt ook een overzicht van alle groepsactiviteiten. Meldt u vooral aan als het u leuk lijkt om deel te nemen! De coördinatoren van de groepen verzetten veel werk om activiteiten goed te laten draaien.

Het bestuur houdt jaarlijks een overleg met de reumaconsulenten uit de regio zodat we op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de ziekenhuizen. Voor hen is het ook nuttig om te horen wat er bij ons leeft.

Het is ook de taak van het bestuur om bijeenkomsten van andere organisaties die opkomen voor de belangen van reumapatiënten en de bestuursdagen van het Reumafonds te bezoeken.

We onderhouden goed contact met het Sophia Revalidatiecentrum. Een bestuurslid bezoekt de vergaderingen en behartigt onze belangen daar.

Kent u iemand die ook reuma heeft? Zou u die dan willen vertellen over onze Vereniging? We willen ons ledenaantal graag uitbreiden!

Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst met bestuursleden zodat zij ons kunnen laten weten wat ze van onze Vereniging verwachten. Het bestuur geeft informatie over alles wat er georganiseerd wordt. Als u nog geen lid bent hopen we dat u zich bij ons wilt aansluiten.

We hopen u op een van onze activiteiten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de RPV Den Haag e.o.

Marian Fase