Reuma Uitgedaagd!

Onderstaande is omgezet naar HTML. Het origineel kunt u vinden in de downloads sectie.


Cursus Reuma Uitgedaagd! van start in maart 2016 in Amsterdam

Hoe gaat het met u?
Dat is vaak de eerste vraag die aan u gesteld wordt door zorgverleners.
Stelt u deze vraag ook regelmatig aan uzelf? Het hebben van reuma betekent vaak keuzes maken, rekening houden met uw lichaam en dat 365 dagen per jaar.
Wat wilt u, wat kunt u en vooral wat doet u?

In de zelfmanagement cursus Reuma Uitgedaagd! staan deze vragen centraal. Wat kan ik zelf doen om mijn kwaliteit van leven te verbeteren? Wat heb ik te kiezen? Wat is goed voor mij?

Het Reumafonds heeft in samenwerking met UMC Utrecht hiervoor een speciale cursus ontwikkeld. Onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan de cursus minder snel een arts of andere hulpleners nodig hebben omdat ze geleerd hebben (kleine) problemen zelf aan te pakken en op te lossen.

De cursus is bedoeld voor mensen met een vorm van reuma die graag willen leren om meer grip te krijgen op de gevolgen van het hebben van reuma. Speciaal voor deze cursus zijn trainers opgeleid die zelf ook een vorm van reuma hebben.

In de cursus komen verschillende onderwerpen aanbod bijvoorbeeld:

  • Doelen stellen, actieplan maken, uitvoeren en evalueren. Samenwerken met anderen.
  • Reuma & Behandeling
  • Wat heb ik? Wat betekent dit? Hoe wordt het behandeld? Wat vind ik daarvan? Hoe werk ik samen met mijn behandelaar (partnerschap)? Bij welke vraag onderneem ik welke actie?
  • Omgaan met emoties (pijn, vermoeidheid, balans etc.)
  • Zelfmanagement, communicatievaardigheden, invloed en betrokkenheid etc.

Kortom, neemt uzelf de regie over uw leven met reuma?

Bent u nieuwsgierig geworden, zie www.reumauitgedaagd.nl voor meer informatie of neemt u contact op met het Reumafonds info@reumafonds.nl / 020 589 6464.