Informatieavonden

Contactpersoon
Marijke Pleune
Tel. 0174 - 24 55 07
r.pleune@planet.nl

WIJKCENTRUM VREDERUST
naast flat 'WILGENBURG'
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag

Elke 3de dinsdagavond van de maand
De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Er zijn geen bijeenkomsten in februari, juni, juli, augustus en december.

Agenda

16 januari:
Nieuwjaarsreceptie van de RPV Den Haag e.o. met medewerking van Cees de Graaf: de evergreen in de poëzie en mevrouw Liesbeth van El van het Reumafonds 

Iedereen is welkom, ook niet leden.